Standard Svensk standard · SS-EN 63080

Tillgänglighet - Termer och definitioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Accessibility terms and definitions

Artikelnummer: STD-80003623

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-11

Antal sidor: 27