Standard Svensk standard · SS-EN 14116:2012+A2:2018

Transportbehållare för farligt gods - Digitalt gränssnitt på utrustning för produktidentifiering av flytande bränslen

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard covers the digital interface at the product loading and/or discharge coupling which is used for the transfer of product related information and specifies the performance requirements, critical safety aspects and tests to provide compatibility of devices.

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Skydd mot farliga ämnen (13.300) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels

Artikelnummer: STD-80005373

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-04

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 14116:2012+A1:2014