Handbok

Kategoriseringsprogram för tryckbärande anordningar

Köp denna standard
Pris: 1 240 SEK
standard ikon

Papper

Kategoriseringsprogram för tryckbärande hjälper dig att ta reda på rätt kategori för en tryckbärande utrustning enligt något av de två direktiven 87/404/EEG, Enkla tryckkärl, och 97/23/EG, Tryckbärande anordningar (PED). Programmet ger dig också möjlighet att söka i båda direktiven och tydliga förklaringar vad direktiven innebär.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar Fordonsmonterade kärl och behållare Tryckkärl Kryogena kärl Övrigt Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner Brännare och kokare Allmänt Brännare för flytande och fasta bränslen Gasbrännare Värmepannor och värmeväxlare Tryckkärl - vattenrörspannor Tryckkärl - eldrörspannor Stål för tryckkärl Enheter för vätskelagring Allmänt