Handbok

Kategoriseringsprogram för tryckbärande anordningar

Köp

Pris: 1 240 SEK
standard ikon

Papper

Kategoriseringsprogram för tryckbärande hjälper dig att ta reda på rätt kategori för en tryckbärande utrustning enligt något av de två direktiven 87/404/EEG, Enkla tryckkärl, och 97/23/EG, Tryckbärande anordningar (PED). Programmet ger dig också möjlighet att söka i båda direktiven och tydliga förklaringar vad direktiven innebär.


Programmet är framtaget för Microsoft Windows.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) Tryckkärl (23.020.30) Kryogena kärl (23.020.40) Övrigt (23.020.99) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Brännare och kokare Allmänt (27.060.01) Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10) Gasbrännare (27.060.20) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Stål för tryckkärl (77.140.30) Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01)


Köp

Handbok

Kategoriseringsprogram för tryckbärande anordningar
Pris: 1 240 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Artikelnummer: BCK-99490

Beteckning: SIS USB 2:2013

Utgåva: 1

Utgiven: 2013-09-18

Förlag: Svenska institutet för standarder