Standardutveckling · SIS/TK 295

Cisterner och processkärl

Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera och använda en anläggning med cisterner? Hur uppfyller du föreskrifterna med hjälp bl a av cisternanvisningar och standarder? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för cisterner och processkärl arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler cisterner och processkärl till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för cisterner och processkärl. Kommittén SIS/TK 295 reviderar publikationerna i serien Cisternanvisningar och anvisningen för cisternfundament från Tryckkärlsstandardiseringen. Den ger vägledning för utformning av cisterner med hänvisningar till gällande regelverk och standard.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av anvisningar och europeiska standarder för cisterner och processkärl, så att innehållet i den slutliga anvisningen och standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN kommittéer:

  • CEN/TC 265 Site built metallic tanks for the storage of liquids
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för stationära anordningar)

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
EN 12285-1, Fabrikstillverkade ståltankar - Del 1: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade cisterner för förvaring i mark av vattenförorenande brandfarliga eller icke brandfarliga vätskor
EN 14015, Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur
EN 14071, Utrustning och tillbehör för gasol LPG - Säkerhetsventiler för gasolcisterner - Tillbehör
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
Borealis AB, Stenungsund
DEKRA Industrial AB, Göteborg
Kiwa Inspecta AB, Solna
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Mälarenergi AB, Västerås
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Preem AB, Malmö
Rodoverken AB, Stenungsund
SOK Structuring System, Oxelösund
SPBI Service AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 250/SC 3/WG 16, Evolution of EN 1993-4-2 - Tanks
CEN/TC 265, Metallic tanks for the storage of liquids
CEN/TC 265/WG 9, Site built tanks for liquids at ambient, refrigerated and cryogenic temperatures
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Enheter för vätskelagring Enheter för vätskelagring Allmänt Stationära behållare och tankar Tryckkärl