Standard Svensk standard · SS-EN 12817:2019

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Återkommande kontroll av gasolcisterner med en volym av högst 13 m³

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for: a) routine inspection, periodic inspection and requalification of fixed LPG pressure vessels of sizes from 150 l up to and including 13 m3, and associated fittings; b) marking pressure vessels and/or keeping records, as appropriate, as a result of routine inspection, periodic inspection and requalification. This document excludes refrigerated storage.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel: LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m³

Artikelnummer: STD-80010541

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-03-21

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12817:2010