Standard Svensk standard · SS 484

Behållare - Gavlar - Plana med rak fläns

Status: Gällande

Ämnesområden

Cylindrar


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Containers - Plain heads with straight flange

Artikelnummer: STD-4706

Utgåva: 3

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 4

Ersätter: SMS 484