Standard Svensk standard · SMS 484

Plana, flänsade gavlar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 484

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Flat, flanged ends

Artikelnummer: STD-2058

Utgåva: 2

Fastställd: 1948-12-01

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS 484