”SIS Standardkollen hjälper oss att utvecklas”

Världen är full av standarder – men det gäller att hitta de mest relevanta. Så resonerade företaget Visera när de beslöt att testa SIS Standardkollen.

I över 15 år har Visera varit specialiserat på Facility Management, det vill säga fastighetsförvaltning i alla dess former. Genom sina konsulttjänster hjälper Visera företag, kommuner och regioner att hitta rätt samarbetspartner i förvaltningskedjan, vilket kan innebär allt från fastighetschefer till lokalvårdare.

– Vi bistår både vid upphandlingar, uppföljningar och utbildningar, berättar Karin Perling, utbildningsansvarig på Visera.

Företaget har 20 anställda och kontor i Stockholm och Linköping. Verksamheten sträcker sig däremot över hela Sverige och Visera befinner sig i en tillväxtfas.

– Vi vill utvecklas, ha en särställning på marknaden och hitta instrument som för vårt arbete framåt, förklarar Karin Perling.

Hon är en av flera Visera-medarbetare som sedan tidigare har erfarenhet av att använda standarder och att delta i standardiseringskommittéer genom SIS.

Därför blev hon nyfiken när hon såg att SIS sökte företag som ville testa den nya tjänsten SIS Standardkollen. Visera anmälde sitt intresse och startade förarbetet i oktober.

Träffsäkra tips

SIS Standardkollen innebar att SIS genom bland annat intervjuer satte sig in i Viseras verksamhet, behov och mål – allt för att kartlägga vilka standarder som Visera skulle kunna ha nytta av i sin vardag. Flera medarbetare, inklusive vd Magnus Freland, bidrog med information.

– Strax före jul fick vi slutrapporten från SIS. Det var ett stort och jättefint paket, med många värdefulla förslag. SIS har gjort ett träffsäkert och väldigt proffsigt jobb. De har varit bra på att förstå oss och våra önskemål, framhåller Karin Perling.

Sedan tidigare är Visera bland annat certifierat mot de stora ledningssystemen för miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Dessutom är Visera ackrediterat att genomföra personcertifiering kopplad till städstandarden SS-INSTA 800, som består av system för att fastställa och bedöma städkvalitet.

– Vi är först i Norden med att vara ackrediterade av ett nationellt ackrediteringsorgan, i det här fallet Swedac, inom det här området. Det är vi stolta över, säger Karin Perling.

Ett givande projekt

Hon konstaterar att standardiseringsarbete och certifieringar bidrar till att höja kvalitetsmedvetandet i exempelvis städbranschen, bland annat när det gäller att minska smittspridning i vårdmiljöer.

Samtidigt är certifiering ett effektivt verktyg när det handlar om arbetsuppgifter som måste bli rätt utförda från början och som är svåra att kontrollera i efterhand.

– Standarder behövs för att olika parter ska förstå varandra och följa samma regelverk. En av våra drivkrafter är att standarder och certifiering ger en kvalitetsstämpel, påpekar Karin Perling.

Genom SIS Standardkollen tycker hon att Visera har fått god överblick över vilka standarder som passar deras verksamhet.

– Vi visste att standarder kan användas på väldigt många sätt, men det är tidskrävande att försöka göra en egen inventering. Världen är full av standarder! Därför behövs det guidning för att fiska på rätt ställe i denna jätteocean, säger hon.

Visera är nu inne i en process med att göra ett strategiskt urval utifrån tipsen i Standardkollen. Snart väntar en uppföljande avstämning med SIS.

– Det har varit kul att jobba med SIS Standardkollen, vi har lärt oss väldigt mycket. Nu analyserar vi vilka standarder som bäst kan förbättra och bredda de tjänster som vi vill erbjuda. En av de delar som vi studerar är hållbar upphandling. Det är ett område som blir allt viktigare i samhället, säger Karin Perling.


Karin Perling, utbildningsansvarig på Visera.

SIS Standardkollen

Ta hjälp av SIS för mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.

Månadens doldis #8

Månadens doldis #8: SIS Standardkollen - mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.

Läs mer om SIS Standardkollen i Månadens doldis #8!

Månadens doldis #8 >

Upptäck fler doldisar >