Logga in

Medlem

SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

SIS är en ideell förening. Föreningens medlemmar representerar olika delar av samhället; företag, myndigheter och organisationer. Alla har det gemensamt att de har behov av standarder, eller standardisering.

Föreningens uppdrag är:

  • att möjliggöra inflytande för företag, myndigheter och organisationer på överenskommelser, som vi kallar standarder
  • att sprida information om arbetet och resultatet
  • att bevaka och påverka regelverket från ett svenskt perspektiv.

Medlemskapet är öppet för alla och medlem blir man genom att betala en årlig medlemsavgift. Se vidare villkor för medlemskap.

Medbestämmande i föreningen utövar man på årsmötet (fullmäktige), SIS högsta beslutande organ. I föreningen finns ett kansli som har till uppgift att serva medlemmar med standardiseringsexpertis och administration. Läs mer om föreningen i SIS stadgar.

Som medlem hålls man löpande uppdaterad med aktuell information och senaste nytt, läs mer om förmåner med medlemskapet

Här ansöker du om medlemskap i SIS


Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

I senaste numret med tema smarta städer möter du människorna bakom idéerna. De gör det möjligt för världens städer att växa smart och hållbart.