Standard Svensk standard · SS-EN 14570:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Utrustning för gasolcisterner (LPG), ovan mark och i mark

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14570:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Utrustning för gasolcisterner (LPG), ovan mark och i mark
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for the equipping of LPG pressure vessels, overground and underground, with a volume not greater than 13 m3 manufactured in accordance with EN 12542 or equivalent and have been hydraulically tested.
The equipment covered by this European Standard is directly mounted onto the pressure vessel connections.
This European Standard excludes the equipping of depot storage vessels and refrigerated storage vessels.

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14570:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Utrustning för gasolcisterner (LPG), ovan mark och i mark
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Equipping of overground and underground LPG vessels

Artikelnummer: STD-101620

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-04-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14570:2005 , SS-EN 14570:2005/A1:2006