Standard Svensk standard · SS-EN 12285-3:2019

Fabrikstillverkade cisterner av stål - Del 3: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade cisterner för förvaring i mark av brandfarliga och icke brandfarliga vattenförorenande vätskor för uppvärmning och kylning av byggnader

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12285-3:2019

Fabrikstillverkade cisterner av stål - Del 3: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade cisterner för förvaring i mark av brandfarliga och icke brandfarliga vattenförorenande vätskor för uppvärmning och kylning av byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the product characteristics and test/assessment methods for workshop fabricated cylindrical, horizontal steel tanks, single (type S) and double skin (type D) intended to be used for the underground storage of water polluting liquids (both flammable and non-flammable), specifically used for storage and/or supply of fuel for building heating/cooling systems, and of hot or cold water not intended for human consumption at normal ambient temperature conditions (-20 °C to +50 °C) within the following limits:
- from 800 mm up to 3000 mm nominal diameter and;
- up to a maximum overall length of 6 times the nominal diameter;
- for liquids with a maximum density of up to 1,1 kg/l and;
- with an operating pressure (Po) of maximum 50 kPa (0,5 bar(g)) and minimum – 5 kPa (–50 mbar(g)) and;
- for double skin tanks with a vacuum leak detection system where the kinematic viscosity does not exceed 5 × 10-3 m2/s.
Two tank types are distinguished:
- Type S: Single skin;
- Type D: Double skin.
Tanks designed to this document allow for an earth cover of up to 1,5 m. If there are imposed traffic loads or a greater earth cover, calculation is required.
This document is not applicable to tanks installed in industrial processes or in petrol stations, nor to loads and special measures necessary in areas subject to risk of earthquakes and/or to flooding.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12285-3:2019

Fabrikstillverkade cisterner av stål - Del 3: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade cisterner för förvaring i mark av brandfarliga och icke brandfarliga vattenförorenande vätskor för uppvärmning och kylning av byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel: Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings

Artikelnummer: STD-80011166

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-10

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12285-1