Handbok

Cisternanvisningar III, 2018. Anvisningar för stationära lagercisterner för gasol

Köp

Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Cisternanvisningar III (CA III, 2018) är framtagen av SIS/TK 295, SIS kommitté för cisterner och processkärl. CA III, 2018 ersätter tidigare utgåva från 2001 och baseras på svenska föreskrifter samt europeiska standarder.

Anvisningarna beskriver tekniska lösningar som är avsedda att ge den säkerhetsnivå som anges i svensk lagstiftning vid konstruktion, tillverkning och utförande av gasolcisterner.

CA III vänder sig till tillverkare, anläggningsägare, myndigheter, kontrollorgan samt entreprenörer

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp

Handbok

Cisternanvisningar III, 2018. Anvisningar för stationära lagercisterner för gasol
Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: SIS

Artikelnummer: BCK-80008574

Beteckning: CA III 2018

Utgåva: 2

Utgiven: 2018-12-12

Antal sidor: 32

Förlag: SIS