Standard Svensk standard · SS-EN 16657:2016+A1:2018

Transportbehållare för farligt gods - Anordningar till skydd mot överfyllning på statiska transportbehållare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum performance and construction requirements for overfill prevention controllers located on the tank vehicle.
This European Standard applies to overfill prevention controllers for liquid fuels, having a flash point up to but not exceeding 100 °C.
The requirements apply to overfill prevention controllers suitable for use at ambient temperatures in the range from 25 °C to +60 °C, and subject to normal operational pressure variations.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for the transport of dangerous goods - Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks

Artikelnummer: STD-80005374

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 16657:2016