Standard Svensk standard · SS-EN 12285-1

Fabrikstillverkade ståltankar - Del 1: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade tankar för lagring under jord av vattenförorenande brännbara och icke brännbara vätskor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12285-1:2018 , SS-EN 12285-3:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12285-1

Fabrikstillverkade ståltankar - Del 1: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade tankar för lagring under jord av vattenförorenande brännbara och icke brännbara vätskor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12285-1

Fabrikstillverkade ståltankar - Del 1: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade tankar för lagring under jord av vattenförorenande brännbara och icke brännbara vätskor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel: Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

Artikelnummer: STD-34404

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-08-01

Antal sidor: 160

Ersätts av: SS-EN 12285-1:2018 , SS-EN 12285-3:2019