Standard Svensk standard · SS-EN 14071:2015+A1:2019

Utrustning och tillbehör för gasol LPG - Säkerhetsventiler för gasolcisterner - Tillbehör

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the design, testing and inspection requirements for pressure relief valve isolating devices, valve manifolds, vent pipes and system assemblies which are, where necessary, used with pressure relief valves for use in static pressure vessels for Liquefied Petroleum Gas (LPG) service. This European Standard addresses both prototype testing and production testing of isolating devices and PRV manifolds. Pressure relief valves for LPG pressure vessels are specified in EN 14129:2014.

Ämnesområden

Tryckregulatorer (23.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80011693

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 14071:2015