Standard Svensk standard · SS-ISO 17049:2017

Design för tillgänglighet - Applicering av punktskrift på skyltar, utrustning och apparater (ISO 17049:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17049:2013 specifies the fundamental requirements for braille used on signage, equipment and appliances, including the dimensional parameters of braille and the characteristics of materials used, and the guidelines for practical implementation.

Ämnesområden

Läshjälpmedel (11.180.30) Ergonomi (13.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Synfrågor / Orienteringsstöd, SIS/TK 344/AG 07

Internationell titel: Accessible design - Application of braille on signage, equipment and appliances (ISO 17049:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-8024907

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-07

Antal sidor: 20