Standard Svensk standard · SS-ISO 24415-2:2011

Doppskor till gånghjälpmedel - Krav och provningsmetoder - Del 2: Hållbarhet för doppskor till kryckor (ISO 24415-2:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 24415 specifes requirements and test methods for the durability of tips for crutches, and is not applicable to tips manufactured for special purposes. The requirements and test method are based on tips being used with an ordinary gait on dry and fat walking surfaces.

Crutches include elbow crutches, forearm support crutches, and axillary crutches, as described in ISO 9999.

NOTE Special purposes might include walking on ice and/or snow.

Ämnesområden

Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gånghjälpmedel, SIS/TK 344/AG 05

Internationell titel: Tips for assistive products for walking - Requirements and test methods - Part 2: Durability of tips for crutches (ISO 24415-2:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-81229

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-05

Antal sidor: 16