Standard Svensk standard · SS-ISO 17069:2016

Tillgänglighet - Överväganden och hjälpmedel för tillgängliga möten (ISO 17069:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies considerations to be taken, as well as support and assistive products that can be used when organizing a physical meeting in which older persons and persons with disabilities can actively participate.Teleconferences and web conferences are important methods that can be used to include older persons and persons with disabilities in meetings.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10) Ergonomi (13.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Synfrågor / Orienteringsstöd, SIS/TK 344/AG 07

Internationell titel: Accessible design - Consideration and assistive products for accessible meeting (ISO 17069:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8020417

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-12

Antal sidor: 32