Nyhet · 2018-10-26

Rullatorn fyller 40 år – uppdaterad standard kan främja innovationer

1978 uppfanns den första rollatorn av handikappkuratorn och uppfinnaren Aina Wifalk i Västerås. Detta gjorde att många äldre och personer med funktionsnedsättning kunde få bättre livskvalitet och ökad självständighet, men lade också grunden för en svensk exportsuccé, som gjort att flera svenska hjälpmedelsföretag kunnat blomstra.

I Sverige förskrivs ca 60 000 rollatorer per år och gör Sverige till det rollatortätaste landet i världen. På svenskt initiativ drog sedermera ett standardiseringsarbete igång inom ISO och den internationella standarden för rollatorer, ISO 11199-2, publicerades första gången 1999, och uppdaterades 2005.

Nu har det blivit dags att revidera denna standard och det pågår en omröstning för att samla in kommentarer inför arbetet. Ambitionen är att få säkra och funktionella hjälpmedel med hjälp av väl utformade standarder, som också kan utgöra en bas för innovationer inom området.

Den som är intresserad av att påverka arbetet kontakta projektledare Joakim Falk joakim.falk@sis.se, SIS/TK 344 Hjälpmedel.

*2018 fick rollatorns uppfinnare Aina Wifalk en gata uppkallad efter sig i Västerås


Arbetet med standardisering för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning pågår i SIS/TK 344.