Nyhet · 2021-09-01

Delta i revideringen av standard för medicinska sängar för vuxna och barn

I det pågående revideringsarbetet av IEC ISO 60601-2-52 Medicinska sängar för vuxna, finns det nu risk att kraven sänks, något som kan få allvarlig inverkan på patientsäkerheten. Därför söker vi nu ökat deltagande från svenska och europeiska sjukhuskliniker, men också från testinstitut, brukarorganisationer och myndigheter. Då det också sker en parallell framtagning av medicinska sängar för barn efterlyser vi även deltagande inom pediatrik.

Det finns just nu förslag till ändringar vilka riskerar att sänka kraven genom att överlåta riskanalysen till tillverkaren. Några av exemplen är att sängskenor endast får leva upp till säkra avstånd på platser som inte är avsedda för in- och utträde. Att sängarna endast får uppfylla kraven för säkra avstånd i sängens lägsta läge, det måste tillåtas ett större avstånd vid den övre kanten av sänggaveln eller sängskenan, eftersom det annars kan medföra oavsiktliga klämrisker. Det måste vara tillåtet att testa säkra avstånd med en madrass som skydd i sängen.

De nu gällande kraven, som kom till på grund av ett flertal avvikelser och olyckor, ingick i den första upplagan av IEC ISO 60601-2-52 2010, och riskerar nu att försämras.

Arbetet med att revidera standarden är ett samarbete mellan ISO och IEC, där svensk medverkan sker genom SIS tekniska kommittée 344 Hjälpmedel.

Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta Joakim Falk eller Jenny Acaralp.


Mer information

För mer information om standardutveckling inom samma område se TK 344, Hjälpmedel.

Standarder inom hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.

Hos SIS finns cirka 30 tekniska kommittéer som arbetar med dessa frågor idag.