Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15621:2017

Absorberande hjälpmedel vid urin- och/eller avföringsinkontinens - Allmän vägledning för utvärdering (ISO 15621:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 15621:2017 gives guidelines for evaluating absorbent incontinence aids for urine and/or faeces. It provides a context for the procedures described in other International Standards and published testing procedures. General factors relating to incontinence products and their usage are also addressed.

Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Stomi- och inkontinenshjälpmedel (11.180.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inkontinens- och stomiprodukter, SIS/TK 344/AG 01

Internationell titel: Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - General guidelines on evaluation (ISO 15621:2017)

Artikelnummer: STD-8027695

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-25

Antal sidor: 28