Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11138-3:2017

Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer - Del 3: Biologiska indikatorer för steriliseringsprocesser med fuktig värme (ISO 11138-3:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11138-3:2017 specifies requirements for test organisms, suspensions, inoculated carriers, biological indicators and test methods intended for use in assessing the performance of sterilization processes employing moist heat as the sterilizing agent. NOTE 1 Requirements for validation and control of moist heat sterilization processes are provided by the ISO 17665 series. NOTE 2 National or regional regulations can provide requirements for work place safety.

Ämnesområden

Sterilisering (11.080) Utrustning för sterilisering (11.080.10) Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO 11138-3:2017)

Artikelnummer: STD-8025811

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-04-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11138-3:2009