Standardutveckling · SIS/TK 349

Rengöring, desinfektion och sterilisering

När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att instrument och produkter som används är rengjorda och sterila, och så ska det naturligtvis vara. Denna kommitté skapar förutsättningar för en säker sjukvård genom att arbeta fram standarder för bland annat steriliseringsprocesser som effektivt förhindrar smitta och ökar patientsäkerheten.

Kommittén för rengöring, desinfektion och sterilisering är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra produkter och processer där alla delar av rengöring, desinfektion och sterilisering effektivt förhindrar att smitta och infektioner sprids.

Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för vårdgivare, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av medicintekniska produkter. Detta bidrar till ökad patientsäkerhet och samordning inom vården.


Webinar om fördelen att standardisera

Den 16 december 2020 och 4 februari 2021 höll SIS i två webinarier om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera? Under tillfällena deltog deltagare från TK 349 och berättade om värdet av standarder, standardisering och hur deras engagemang är lärorikt för person och organisation. 

Ta del av webinarierna här:

Del 1 – Samhällsnytta, Kvalitetssäkring och innovation

Del 2 –  Patientsäkerhet, lagkrav och nya initiativ

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Nyheter
Utgivet 125 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 349/AG 02, Städning inom vården
SIS/TK 349/AG 03, Lagerhållning och logistik inom vården
Deltagare 31 företag och organisationer
Akademiska sjukhuset Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala
Almega Serviceföretagen, Stockholm
B Braun Medical AB, Danderyd
Billerud Sweden AB, Skärblacka
Bjerking AB, Uppsala
Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Florian Consulting AB, Löddeköpinge
Forenede Service AB, Malmö
Getinge Disinfection AB, Växjö
Getinge Sterilization AB, Getinge
Getinge Sverige AB, Getinge
How2Clean Nordic AB, Helsingborg
Johnson & Johnson AB, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd
MIAB Facility Service AB, Bromma
MissionTech AB, Lidingö
Q-Med AB, Uppsala
Region Skåne, Lund
Region Skåne, Malmö
Region Stockholm, Stockholm
Region Värmland, Karlstad
Region Västmanland, Västerås
Region Östergötland, Linköping
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sodexo AB Nordic House, Solna
Svensk Förening För Vårdhygien, Linköping
Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS Borås lasarett, Borås
Unilabs AB Universitetssjukhuset SUS, Malmö
Universitetssjukhuset SUS Malmö, Malmö
Visera AB, Linköping
Vårdhygien Stockholms Län, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 28 internationella kommittéer
ISO/TC 198, Sterilization of health care products
ISO/TC 198/WG 1, Industrial ethylene oxide sterilization
ISO/TC 198/WG 12, Information for reprocessing of resterilizable devices
ISO/TC 198/WG 13, Washer-disinfectors
ISO/TC 198/WG 2, Radiation sterilization
ISO/TC 198/WG 3, Moist heat sterilization
ISO/TC 198/WG 4, Biological indicators
ISO/TC 198/WG 5, Terminology
ISO/TC 198/WG 6, Chemical indicators
ISO/TC 198/WG 7, Packaging
ISO/TC 198/WG 8, Microbiological methods
ISO/TC 198/WG 9, Aseptic processing
ISO/TC 330, Surfaces with biocidal and antimicrobial properties
ISO/TC 330/WG 1, Antimicrobial resistance testing
ISO/TC 330/WG 2, Determination of the biocidal activity of surfaces during contamination under "dry" conditions
CEN/TC 102, Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices
CEN/TC 102/WG 4, Packaging
CEN/TC 102/WG 5, Steam sterilizers
CEN/TC 102/WG 6, Low temperature sterilizers
CEN/TC 102/WG 7, Biological and chemical indicators
CEN/TC 102/WG 8, Washer-disinfectors
CEN/TC 204, Sterilization of medical devices
CEN/TC 204/WG 6, Microbiological quality of processed medical devices
CEN/TC 216, Chemical disinfectants and antiseptics
CEN/TC 216/WG 1, Human medicine
CEN/TC 216/WG 2, Veterinary use
CEN/TC 216/WG 3, Food hygiene and domestic and institutional use
CEN/TC 216/WG 5, Strategy Group
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om kommittearbetet
Aktuella remisser att kommentera på
Europeiskt sekreteratiat för CEN/TC102/WG 6
Årsberättelse 2020

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Sterilisering (11.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Illustation av leveranskontroll, exempel ur SIS-TR 57

I bilaga A i SIS-TR 57 ges exempel på transportskador och förslag på åtgärder för dessa. Illustrationen finns tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt.

Sammanfattning hösten 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentation med översikt över arbeten för 2023.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2023(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Maria Holmberg
Ordförande
Danderyds Sjukhus AB