Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11138-5:2017

Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer - Del 5: Biologiska indikatorer för steriliseringsprocesser med lågtemperaturånga och formaldehyd (ISO 11138-5:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11138-5:2017 specifies requirements for test organisms, suspensions, inoculated carriers, biological indicators and test methods intended for use in assessing the performance of sterilization processes employing low-temperature steam and formaldehyde as the sterilizing agent. NOTE 1 Requirements for validation and control of low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes are provided by ISO 14937. NOTE 2 Requirements for work place safety can be provided by national or regional regulations.

Ämnesområden

Sterilisering (11.080) Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes (ISO 11138-5:2017)

Artikelnummer: STD-8025813

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11138-5:2006