Standard Svensk standard · SS 8760014 :2017

Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard avser rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning. Denna standard anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Denna standard specificerar krav på utbildning och kompetens hos personalen samt på ansvarsförhållanden. Denna standard specificerar krav på städutrustning samt ger rekommendationer för dokumenterade instruktioner om hur städningen utförs. Denna standard ger rekommendationer om städfrekvens. Denna standard omfattar inte städning och rengöring i renrum. Denna standard omfattar inte periodiskt underhåll (storstädning). Denna standard är tillämpbar vid — upphandlingar, — verksamhetsutveckling, — uppföljning, oavsett om rengöring och städning sker i egen regi eller är upphandlad, — tillsyn, — jämförelser mellan olika leverantörer.

Ämnesområden

Medicin allmänt Övrigt


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Cleaning in order to reduce the spread of infection within health care

Artikelnummer: STD-8029925

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 48