Standard Svensk standard · SS 280000:2015

Hjärtsäker zon - Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården - Generella krav och rekommendationer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 280000:2015

Hjärtsäker zon - Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården - Generella krav och rekommendationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Denna standard anger termer och definitioner i anslutning till hjärtsäker zon. Standarden anger också krav på hjärtstartare samt krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar i anslutning till användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Standarden definierar bland annat:

  • Vad är en hjärtsäker zon?
  • Vilka krav bör ställas på handhavande, utbildning, service och underhåll?
  • Vilka krav bör ställas för tillgänglighet, ansvar och registrering?
  • Hur kan vi underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare?
  • Hur kan vi gynna användningen för att på så sätt rädda liv?
  •  Hur kan standarden användas som upphandlingsunderlag?

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är förbetald av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden

Omfattning
Denna standard anger termer och definitioner i anslutning till hjärtsäker zon. Standarden anger också krav på hjärtstartare samt krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar i anslut-ning till användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 280000:2015

Hjärtsäker zon - Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården - Generella krav och rekommendationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Heart safe zone - Use of defibrillators in public and other environments outside of health care - General requirements and recommendations

Artikelnummer: STD-8015733

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-03

Antal sidor: 16