Standardutveckling · SIS/TK 617

Tjänster inom social omsorg och omvårdnad

SIS har sedan 2012 tillsammans med en stor bredd av intressenter tagit fram standarder för att bidra till samhällsnytta och kvalitetssäkring av svensk välfärd. För att effektivisera och utveckla arbetet inom social omsorg och omvårdnad och för att stärka erbjudandet till intressenter så samordnas nu de befintliga kommittéerna inom välfärdsområdet i TK 617. Samordningen effektiviserar förvaltning och utveckling av standardiseringsområdet för att skapa en uppdaterad plattform för framtida arbeten.

TK 617 är en samordnande kommitté för följande kommittéer inom social omsorg och omvårdnad: 

Kommitténs fokus

Kommittén fokuserar på att tillvarata de synergieffekter som sammanslagningen av befintliga tekniska kommittéer ger. Kommittén kommer att fungera som ett nav för nya ämnen för framtida standarder. Standarderna tas sedan fram i respektive kommitté och eventuella nya arbetsgrupper.

Kommitténs arbete

Kommittén startade sitt arbete med att gemensamt göra en kartläggning över områden inom välfärden i behov av standardisering, denna karläggning utgör nu basen för kommitténs verksamhet tillsammans med deltagarnas expertis inom sina egna verksamhetsområden. De områden som kommer att prioriteras initialt är en gemensam terminologi och en kartläggning av befintliga standarder inom kommitténs "område" för att se möjligheter till samverkan inom andra områden. 

Arbetets syfte

Kommitténs arbete syftar till att genom standardisering kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster.

Till vem arbetet riktar sig

Kommitténs arbete riktar sig till och omfattar såväl offentlig som privat sektor på både brukar, beställar- som leverantörssidan.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter från såväl den privata som den offentliga sektorn, stiftelser och ideella organisationer och bidrar med sin kunskap i syfte att tillsammans skapa best practice. För deltagarna innebär kommitténs arbete en möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling samt en chans att nå nya insikter av värde för den egna organisationen.

Vill du vara med i kommittén?

Om du är intresserad av att veta mer om kommittén och ett eventuellt deltagande är du varmt välkommen att kontakta projektledningen (kontaktuppgifter i högerspalten). 

Mer information om kommitténs arbete:

Seminarie: Effektivisera processer för HVB, LSS och äldreboende
Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Nyheter
Utgivet 6 standarder
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 617/AG 01, Terminologi
SIS/TK 617/AG 02, Strategi
SIS/TK 617/AG 03, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst
SIS/TK 617/AG 04, Kvalitetssäkring av HVB
SIS/TK 617/AG 05, Kvalitetssäkring inom LSS
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
Ambea Sverige AB, Solna
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Attendo Individ & Familj Resurs AB, Danderyd
Attendo Sverige AB, Danderyd
Baggium Vård & Behandling AB en del av Humana, Möndal
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Frösunda omsorg, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Fysioterapeuterna, Stockholm
Föreningen Solåkrabyn, Järna
Humana Omsorg AB, Saltsjö-Boo
Humana Omsorg AB, Örebro
KABIT AB, Hörby
Nytida AB, Solna
Qvalify AB, Jönköping
Riksförbundet Fub, Solna
Solna Stad, Solna
Svenska Vård, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Tandhygienistförening, Stockholm
Södertälje kommun, Södertälje
Tyresö kommun, Tyresö
Vårdförbundet, Stockholm
Vårdhygien Stockholm, Stockholm
Örebro kommun, Örebro
Örebro kommun Upphandlingsenheten, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
SIS/TK 617/AG 01, Terminologi: SIS/TK 617/AG 02, Strategi: SIS/TK 617/AG 03, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst:
SIS/TK 617/AG 03, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst:

ISO/TC 314, Ageing societies

ISO/TC 314/TG 1, Strategic advisory group

ISO/TC 314/TG 2, Communications

ISO/TC 314/WG 4, Wellbeing

ISO/TC 314/WG 5, Home care

ISO/TC 314/WG 6, Digital inclusive.

ISO/TC 314/WG 7, Smart multigenerational neighbourhoods

ISO/TC 314/WG 8, Care

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10) Tjänster (03.080) Kvalitet (03.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Seminarium: Effektivisera processer för HVB, LSS och äldreboende

Att effektivisera processer för HVB, LSS och Äldreboenden är viktigt. Kan standarder vara ett verktyg till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster? Det var frågan som vi genom det här seminariet försökte förtydliga. SIS Kommitté för Tjänster inom social omsorg och omvårdnad bjöd in till ett seminarium om äldreomsorg, HVB och LSS. Vi berättar också om ett spännande pilotprojekt för certifiering inom HVB.

Se hela seminariet >

Ny standard: Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna

Arbetet med att ta fram standarden startade i augusti 2016 och pågick fram till juni 2021 när dokumentet publicerades. Projektledarna Alexandra Antoni och Anna Sjögren svarar på frågor om hur de tillsammans med arbetsgruppen tagit fram dokumentet som nu finns tillgängligt.

Nyhet

En debattartikel av SIS VD, Annika Andreasen, publicerad i Dagens Samhälle beskriver hur äldre personer drabbats av pandemin och lyfter ”äldrestandarden” SS 872500.

Standard för vård och omsorg av äldre säkrar kvaliteten

Patrik Ulander, Solna stad, Ordförande

Varför har du valt att engagera dig i SIS/TK 617?

"Själva grund­definitionen av en standard beskriver en stor anledning till att jag vill engagera mig i SIS/TK 617  gemensamt överens­komna lösningar på återkommande problem. Inom social vård och omsorg är vi inte så bra på att komma överens över gränserna, och medverkan från beställare, utförare, myndigheter och framför allt klienter gör att vi hittar vettiga och hållbara lösningar på utmaningar. Sen vill jag verka för att våra standarder också används, t ex i verksamhetsutveckling och som del av upphandling och uppföljningar, för att skapa ännu större nytta för människor i behov av stöd."

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Agneta Gunillasson
Vice projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se

Patrik Ulander
Ordförande
Solna Stad