Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 50:2019

Bedömning av överensstämmelse - Kvalitetssäkring av HVB enligt SS 41000:2018 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 50:2019

Bedömning av överensstämmelse - Kvalitetssäkring av HVB enligt SS 41000:2018 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Certifieringsordningen definierar kraven för certifieringsorgan som ska certifiera HVB enligt SS 41000:2018 så att certifieringsorganen utför revisionen på ett likvärdigt och opartiskt sätt och därigenom ger en likvärdighet för alla utförare.
Tjänstekraven i SS 41000:2018 Kvalitetssäkring av HVB ingår inte i detta dokument.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Tjänster för företag (03.080.20) Tjänster för konsumenter (03.080.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 50:2019

Bedömning av överensstämmelse - Kvalitetssäkring av HVB enligt SS 41000:2018 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tjänster inom social omsorg och omvårdnad, SIS/TK 617

Internationell titel: Conformity assessment - Quality assurance of residential care homes according to SS 410000:2018 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-80016716

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-30

Antal sidor: 12