Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 55:2017

Vägledning till SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Status: Gällande

Omfattning
Denna vägledning beskriver och förklarar olika aspekter av SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.
Vägledningen inleds med ett orienterande kapitel om standardisering.
Sedan beskrivs översiktligt arbetet med Äldrestandarden samt en internationell utblick.
Därefter beskrivs standardens struktur samt synen på den äldre, det personcentrerade förhållningssättet, vilket är det bärande elementet i standarden.
Vidare beskrivs processbegreppet i relation till aktiviteter och rutiner samt egenkontroll.
Vägledningen beskriver även hur området kunskap och kompetens kan hanteras enligt standarden. Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av Socialdepartementet.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, SIS/TK 572

Internationell titel: Vägledning till SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Artikelnummer: STD-8027928

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-10

Antal sidor: 40