Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2017

Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården

Status: Gällande

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.

De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna standard är att: -ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som  uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav; - underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen; -hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål; -visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet.

Standarden kan användas av interna och externa parter och omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälso- och sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.   Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

Omfattning
Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.


De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna standard är att:
a) ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav;


b) underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen;


c) hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål;


d) visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet. Denna standard kan användas av interna och externa parter.

Denna standard omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälso- och sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.


Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Kvalitets- och miljöledning inom hälso- och sjukvård (11.020.01) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, SIS/TK 457

Internationell titel: Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare

Artikelnummer: STD-8026407

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-02

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 15224:2017

Ersätter: SS-EN 15224:2012 , SS-EN 15224:2012