Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27003:2018

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Vägledning (ISO/IEC 27003:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27003:2018

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Vägledning (ISO/IEC 27003:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides explanation and guidance on ISO/IEC 27001:2013.

Detta dokument ger vägledning till kraven på ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt definitionen i ISO/IEC 27001 och ger rekommendationer (”bör”), möjligheter (”kan”) och tillstånd (”får”) för dessa. Syftet med detta dokument är inte att ge allmän vägledning till alla aspekter av informations-säkerhet.
Avsnitt 4 till 10 i det här dokumentet återspeglar strukturen i ISO/IEC 27001:2013.
Det här dokumentet innehåller inga nya krav på ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och dess relaterade termer och definitioner. Organisationer bör använda ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27000 för krav och definitioner. Organisationer som tillämpar ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) måste inte följa vägledningen i det här dokumentet.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27003:2018

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Vägledning (ISO/IEC 27003:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management system - Guidance (ISO/IEC 27003:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80001147

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-ISO/IEC 27003:2010