Standard Svensk standard · SS-EN 15267-2:2023

Luftkvalitet - Bedömning av utrustning för mätning av luftkvalitet - Del 2: Inledande bedömning av tillverkares kvalitetsledningssystem och efterföljande övervakning av tillverkningsprocessen efter certifiering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15267-2:2023

Luftkvalitet - Bedömning av utrustning för mätning av luftkvalitet - Del 2: Inledande bedömning av tillverkares kvalitetsledningssystem och efterföljande övervakning av tillverkningsprocessen efter certifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements for the manufacturer’s quality management system (QMS), the initial assessment of the manufacturer’s production control and the continuing surveillance of the effect of subsequent changes on the performance of certified air quality monitoring equipment (AQME).
This document also serves as a reference document for auditing the manufacturer’s QMS.
This document elaborates and supplements the requirements of EN ISO 9001:2015.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Övrigt (13.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15267-2:2023

Luftkvalitet - Bedömning av utrustning för mätning av luftkvalitet - Del 2: Inledande bedömning av tillverkares kvalitetsledningssystem och efterföljande övervakning av tillverkningsprocessen efter certifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Air quality - Assessment of air quality monitoring equipment - Part 2: Initial assessment of the manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process

Artikelnummer: STD-80044014

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-07-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15267-2:2009