Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2012

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Krav baserade på EN ISO 9001:2008

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15224:2017 , SS-EN 15224:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2012

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Krav baserade på EN ISO 9001:2008
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem i en organisation som:a) behöver påvisa sin förmåga att inom hela sin verksamhet kontinuerligt leverera hälso- och sjukvårds-tjänster som uppfyller kundernas krav, krav i tillämplig lagstiftning samt yrkesmässiga regler,b) har som målsättning att förbättra kundtillfredsställelsen genom att på ett effektivt sätt tillämpa systemet, inkludera ständiga förbättringar av ledningssystemet och de kliniska processerna samt säkerställa att de krav som är relaterade till kvalitetsegenskaperna uppfylls: ändamålsenlighet, åtkomlighet (tillgång till), kontinuitet i den enskilde patientens vård, verkningsfullhet, kostnadseffektivitet, jämlikhet, evidensbaserad/kunskapsbaserad vård, patientfokuserad vård inkluderande fysisk, psykisk och social integritet, patientdelaktighet, patientsäkerhet och tillgänglighet (i rimlig tid). Materiella produkter, till exempel vävnader, blodprodukter, läkemedel, cellodlingsprodukter och medicintekniska produkter omfattas inte av denna standard eftersom de regleras på annat sätt. Denna standard fokuserar på kraven för de kliniska processerna. I organisationer där även forsknings- och/eller utbildningsprocesser ingår i kvalitetsledningssystemet kan kraven i denna standard användas där de är tillämpliga.Syftet med denna standard är att anpassa och specificera kraven i ISO 9001. Detta gäller särskilt begreppen ”produkt” och kundperspektiv med avseende på de särskilda förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvård, där produkterna huvudsakligen är tjänster och kunderna huvudsakligen är patienter.Fokus för denna standard är de kliniska processerna samt riskhantering för desamma för att främja god hälso- och sjukvårdskvalitet.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Kvalitets- och miljöledning inom hälso- och sjukvård (11.020.01) Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2012

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Krav baserade på EN ISO 9001:2008
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008

Artikelnummer: STD-87884

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-30

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 15224:2012

Ersätter: SIS-CEN/TS 15224:2005

Ersätts av: SS-EN 15224:2017 , SS-EN 15224:2017