Standard Swedish standard · SS-EN 15224:2012

Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 15224:2017 , SS-EN 15224:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15224:2012

Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem i en organisation som:a) behöver påvisa sin förmåga att inom hela sin verksamhet kontinuerligt leverera hälso- och sjukvårds-tjänster som uppfyller kundernas krav, krav i tillämplig lagstiftning samt yrkesmässiga regler,b) har som målsättning att förbättra kundtillfredsställelsen genom att på ett effektivt sätt tillämpa systemet, inkludera ständiga förbättringar av ledningssystemet och de kliniska processerna samt säkerställa att de krav som är relaterade till kvalitetsegenskaperna uppfylls: ändamålsenlighet, åtkomlighet (tillgång till), kontinuitet i den enskilde patientens vård, verkningsfullhet, kostnadseffektivitet, jämlikhet, evidensbaserad/kunskapsbaserad vård, patientfokuserad vård inkluderande fysisk, psykisk och social integritet, patientdelaktighet, patientsäkerhet och tillgänglighet (i rimlig tid). Materiella produkter, till exempel vävnader, blodprodukter, läkemedel, cellodlingsprodukter och medicintekniska produkter omfattas inte av denna standard eftersom de regleras på annat sätt. Denna standard fokuserar på kraven för de kliniska processerna. I organisationer där även forsknings- och/eller utbildningsprocesser ingår i kvalitetsledningssystemet kan kraven i denna standard användas där de är tillämpliga.Syftet med denna standard är att anpassa och specificera kraven i ISO 9001. Detta gäller särskilt begreppen ”produkt” och kundperspektiv med avseende på de särskilda förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvård, där produkterna huvudsakligen är tjänster och kunderna huvudsakligen är patienter.Fokus för denna standard är de kliniska processerna samt riskhantering för desamma för att främja god hälso- och sjukvårdskvalitet.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality and environmental management in health care (11.020.01) Health care services in general (11.020.10) Quality management systems in health care services (11.110.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15224:2012

Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-87884

Edition: 1

Approved: 10/30/2012

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 15224:2012

Replaces: SIS-CEN/TS 15224:2005

Replaced by: SS-EN 15224:2017 , SS-EN 15224:2017