Standardutveckling · SIS/TK 597

Kvalitetssäkring av HVB

Möjligheten att vara på ett Hem för vård eller boende (HVB) kan vara en avgörande faktor i en människas liv. Det är därför viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet hemmet ligger. Därför har SIS tillsammans med ett 20-tal aktörer från olika sektorer tagit fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, oavsett driftsform, med tydligt brukarfokus.

HVB-hem står inför utmaningar och förändringar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamheten. Genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet för brukare, beställare och leverantörer av tjänster och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer Kvalitetsssäkring av HVB
Deltagare 17 företag och organisationer
AB Vårljus, Solna
Action Learning Partner, Istorp
Attendo Individ och Familj AB, Väckelsång
Baggium Vård & Behandling AB en del av Humana, Möndal
Frösunda Omsorg AB, Solna
Härjedalens kommun, Sveg
INOM Sverige AB en del av Humana, Stockholm
Kabit AB, Hörby
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Johanneshov
Nytida AB, Solna
Nämndemansgården i Sverige AB, Blentarp
Region Västmanland, Västerås
SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm
Svenska Vård, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Vision Resurscentret, Stockholm
Älvkarleby kommun, Skutskär
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Ämnesområden

Tjänster Tjänster allmänt Kvalitet Kvalitet Allmänt Kvalitetsledning och kvalitetssäkring


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender

Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus

Kristofer Petraeus
Projektledare
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se