Standardutveckling · SIS/TK 597

Kvalitetssäkring av HVB

Möjligheten att vara på ett Hem för vård eller boende (HVB) kan vara en avgörande faktor i en människas liv. Det är därför viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet hemmet ligger. Därför har SIS tillsammans med ett 20-tal aktörer från olika sektorer tagit fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, oavsett driftsform, med tydligt brukarfokus.

HVB-hem står inför utmaningar och förändringar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamheten. Genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet för brukare, beställare och leverantörer av tjänster och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen.


 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer Kvalitetsssäkring av HVB
Utgivet 2 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
Adda Inköpscentral AB, Stockholm
Attendo Individ & Familj Resurs AB, DANDERYD
Baggium Vård & Behandling AB en del av Humana, Möndal
Eskilstuna kommun Socialförvaltningen, ESKILSTUNA
KABIT AB, HÖRBY
Svenska Vård, STOCKHOLM
Örebro kommun Upphandlingsenheten, ÖREBRO
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Ämnesområden

Tjänster (03.080) Tjänster allmänt (03.080.01) Kvalitet (03.120) Kvalitet Allmänt (03.120.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se