Standardutveckling · SIS/TK 597

Kvalitetssäkring av HVB

Möjligheten att vara på ett Hem för vård eller boende (HVB) kan vara en avgörande faktor i en människas liv. Det är därför viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet hemmet ligger. Därför har SIS tillsammans med ett 20-tal aktörer från olika sektorer tagit fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, oavsett driftsform, med tydligt brukarfokus.

HVB-hem står inför utmaningar och förändringar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamheten. Genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet för brukare, beställare och leverantörer av tjänster och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen.


Webinar om fördelen att standardisera

Den 16 december 2020 höll vi ett webinar om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera? Tema på det första är samhällsnytta, kvalitetssäkring och innovation om du missade tillfället. Nästa webinar är 4 februari 2021. Välkommen att anmäla dig här>> 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer Kvalitetsssäkring av HVB
Deltagare 10 företag och organisationer
Action Learning Partner, Istorp
Attendo Individ och Familj AB, Väckelsång
Baggium Vård & Behandling AB en del av Humana, Möndal
Härjedalens kommun, Sveg
Kabit AB, Hörby
Nämndemansgården i Sverige AB, Malmö
Pawima AB, Sollentuna
SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm
Svenska Vård, Stockholm
Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Ämnesområden

Tjänster (03.080) Tjänster allmänt (03.080.01) Kvalitet (03.120) Kvalitet Allmänt (03.120.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se