Standard Svensk standard · SS 41000:2018

Kvalitetssäkring av HVB

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 41000:2018

Kvalitetssäkring av HVB
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Vad är ett bra HVB-hem? Det är viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i Sverige hemmet ligger. Den här standarden ger dig som jobbar med kvalitet i HVB-verksamheter stöd och vägledning.

Stöd för dig som använder standarden

För att ytterligare öka nyttan har vi tagit fram fem utbildningsfilmer som vägleder dig och underlättar tolkning och användning av standarden.

Del 1: Introduktion

 

Del 2: Uppdraget som HVB

 

Del 3: Processens faser - förfrågan, inskrivning och insats

 

Del 4: Processen faser - utskrivning, uppföljning och utvärdering

 

Del 5: Skola, utbildning och praktik

Omfattning
Detta dokument specificerar grundläggande krav på tjänster för omvårdnad och behandling till brukare på HVB oavsett driftsform. Med grundläggande krav avses krav som kan tillämpas på samtliga HVB, oavsett verksamhetsinriktning och huvudman.
Detta dokument är avsett att kunna användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänster för omvårdnad och behandling på HVB. Den är även avsedd att kunna användas som underlag vid upphandling, insatsbeställning vid individavtal, utbildning, tillsyn och certifiering.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Tjänster för företag (03.080.20) Tjänster för konsumenter (03.080.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 41000:2018

Kvalitetssäkring av HVB
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetssäkring av HVB, SIS/TK 597

Internationell titel: Quality assurance of residential care homes

Artikelnummer: STD-80007834

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-15

Antal sidor: 28