Standard Technical specification · SIS-TS 55:2017

Vägledning till SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Status: Valid

Scope
Denna vägledning beskriver och förklarar olika aspekter av SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.
Vägledningen inleds med ett orienterande kapitel om standardisering.
Sedan beskrivs översiktligt arbetet med Äldrestandarden samt en internationell utblick.
Därefter beskrivs standardens struktur samt synen på den äldre, det personcentrerade förhållningssättet, vilket är det bärande elementet i standarden.
Vidare beskrivs processbegreppet i relation till aktiviteter och rutiner samt egenkontroll.
Vägledningen beskriver även hur området kunskap och kompetens kan hanteras enligt standarden. Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av Socialdepartementet.

Subjects

Health care services in general (11.020.10) Quality management systems in health care services (11.110.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8027928

Edition: 1

Approved: 8/10/2017

No of pages: 40