Standardutveckling · SIS/TK 572

Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Andelen äldre i samhället ökar och intresset för att hitta gemensamma lösningar för hur samhället kan anpassas är stort. Kommittén för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst arbetar med att ta fram best practice inom äldreomsorgen för stärkt kvalitet på tjänster inom området.

Följande kommittéer samordnas av TK 617 – Tjänster inom social omsorg och omvårdnad:

Revideringen av Äldrestandarden pågår!

Den nuvarande ”Äldrestandarden”, som publicerades 2015, är ett dokument som skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. 

Arbetet med att revidera standarden pågår och idag består kommittén av företag, kommuner, intresseorganisation och andra aktörer som arbetar med äldreomsorg. Vi behöver fler deltagare till arbetet för täcka in standardens alla kompetensområden. Är din organisation intresserad av att delta för att kunna påverka den kommande ”Äldrestandarden” hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.

Planerade och genomförda aktiviteter:

Den nuvarande standarden har varit ute på en översynsremiss 2022 för att få in synpunkter på vad som behöver uppdateras. SIS har anordnat ett intressentmöte och webinarium för att informera om arbetet. Vi har anordnat möten för att arbeta med revideringen. Vi kommer att fortsätta att planera in möten för hösten och vintern 2024.

Kommittén består av företag, kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer som arbetar med äldreomsorg. Nu behöver vi fler deltagare till arbetet för att täcka in standardens alla komptensområden.

Kontakta oss via en intresseanmälan om du vill veta mer om vad det innebär att delta i arbetet!

Kommittén bevakar också det internationella arbetet som sker i ISO/TC 314, Ageing society. Gruppen arbetar med nya standarder som ska ge vägledning i hur samhället ska anpassas till den ökande andelen äldre medborgare och har levererat fyra dokument inom dessa områden. Läs mer under fliken "Internationellt deltagande " nedan.

Mer information om kommitténs arbete:

Quality of care and support for older persons - Remisseminarium
Äldrestandarden - vad har vi lärt oss? - Webbinarium
Nyheter mer läsning
Utgivet 3 standarder
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 314, Ageing societies
ISO/TC 314/TG 1, Strategic advisory group
ISO/TC 314/TG 2, Communications
ISO/TC 314/WG 4, Wellbeing
ISO/TC 314/WG 5, Home care
ISO/TC 314/WG 6, Digital inclusive.
CEN/TC 449, Quality of care for older people
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Bakgrund

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyhet

En debattartikel av SIS VD, Annika Andreasen, publicerad i Dagens Samhälle beskriver hur äldre personer drabbats av pandemin och lyfter ”äldrestandarden” SS 872500.

Standard för vård och omsorg av äldre säkrar kvaliteten

SIS webbinarium

Teckentolkat webbinarium kring revideringen av Äldrestandarden

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se