Standardutveckling · SIS/TK 572

Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Andelen äldre i samhället ökar och intresset för att hitta gemensamma lösningar för hur samhället kan anpassas är stort. Kommittén för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst arbetar med att ta fram best practice inom äldreomsorgen för stärkt kvalitet på tjänster inom området.

Följande kommittéer samordnas av TK 617 – Tjänster inom social omsorg och omvårdnad:

 

Kommittén består av företag, kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer som arbetar med äldreomsorg. Kommittén ansvarar för Äldrestandarden som publicerades 2014. Det är ett dokument som skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Här kan du läsa om Sigtuna kommun som är första kommun att implementera standarden.

Just nu arbetar kommittén vidare med standarder på europeisk och internationell nivå. Äldrestandarden ska fastställas som europeisk standard, ett arbete som leds av svenska intressenter genom SIS, och ISO har startat den internationella gruppen ISO/TC 314, Ageing society. Gruppen arbetar med nya standarder som ska ge vägledning i hur samhället ska anpassas till den ökande andelen äldre medborgare.

Två standardiseringsarbeten som är igång handlar om att:

  • ta fram vägledning för demensinkluderande samhällen,
  • samt standarder för åldersinkluderande processer på arbetsplatsen till gagn för både arbetsgivare och äldre arbetstagare.

Mer information om kommitténs arbete:

Quality of care and support for older persons - Remisseminarium
Äldrestandarden - vad har vi lärt oss? - SIS webbinar
Nyheter mer läsning
Arbetar nu med 3 standarder
ISO 25554, Ageing Societies- Guidelines for Promoting Wellbeing in Local Communities and Organizations
ISO 25556, Ageing societies — General requirements and guidelines for ageing-inclusive digital economy
ISO 25553, ISO 25553 — Smart Multigenerational Neighbourhoods- Guidance and Requirements
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
Ambea Sverige AB, SOLNA
ArjoHuntleigh AB, MALMÖ
Danderyds kommun Socialkontoret, DANDERYD
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Humana Omsorg AB, ÖREBRO
New Life Assistans AB, STOCKHOLM
Svenska Vård, STOCKHOLM
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 314, Ageing societies
ISO/TC 314/TG 1, Strategic advisory group
ISO/TC 314/TG 2, Communications
ISO/TC 314/WG 3, Carer inclusive
ISO/TC 314/WG 4, Wellbeing
ISO/TC 314/WG 5, Home care
ISO/TC 314/WG 6, Digital inclusive.
CEN/TC 449, Quality of care for older people
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Bakgrund

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyhet

En debattartikel av SIS VD, Annika Andreasen, publicerad i Dagens Samhälle beskriver hur äldre personer drabbats av pandemin och lyfter ”äldrestandarden” SS 872500.

Standard för vård och omsorg av äldre säkrar kvaliteten

SIS webbinarium

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se