Standardutveckling · SIS/TK 572

Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Andelen äldre i samhället ökar och intresset för att hitta gemensamma lösningar för hur samhället kan anpassas är stort. Kommittén för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst arbetar med att ta fram best practice inom äldreomsorgen för stärkt kvalitet på tjänster inom området.

Kommittén består av företag, kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer som arbetar med äldreomsorg. Kommittén ansvarar för Äldrestandarden som publicerades 2014. Det är ett dokument som skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Här kan du läsa om Sigtuna kommun som är första kommun att implementera standarden.

Just nu arbetar kommittén vidare med standarder på europeisk och internationell nivå. Äldrestandarden ska fastställas som europeisk standard, ett arbete som leds av svenska intressenter genom SIS, och ISO har startat den internationella gruppen ISO/TC 314, Ageing society. Gruppen arbetar med nya standarder som ska ge vägledning i hur samhället ska anpassas till den ökande andelen äldre medborgare. Två standardiseringsarbeten som är igång är ta fram vägledning för best practice för demensinkluderande samhällen och standarder för åldersinkluderande processer på arbetsplatsen till gagn för både arbetsgivare och äldre arbetstagare.

Mer information om kommitténs arbete:

Remisseminarium – Quality of care and support for older persons
Arbetar nu med 4 standarder
00449001, Quality of care and support for older people
ISO 23617, Ageing societies - guidelines for an inclusive work force
23889:2018, Carer-inclusive and accommodating organizations
ISO 23623:2018, Ageing Societies - Framework for Dementia-inclusive communities
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Ambea Sverige AB, Solna
Danderyds kommun Socialkontoret, Danderyd
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Humana Omsorg, Stockholm
Lunds Universitet, Lund
New Life Assistans AB, Årsta
Svenska Vård, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 314, Ageing societies
ISO/TC 314/TG 1, Strategic advisory group
ISO/TC 314/TG 2, Communications
ISO/TC 314/WG 1, Ageing workforce
ISO/TC 314/WG 2, Dementia inclusive
ISO/TC 314/WG 3, Carer inclusive
CEN/TC 449, Quality of care for older people
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Under 2017 har Socialdepartementet

För 2017 är avgiften 15 000 kr, exkl moms.

Bakgrund

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nytt standardiseringsarbete

Äldre par i butik illustrerar kvalitet i äldreomsorgen

ISO TC/314 Ageing society

Ageing society är ett aktuellt begrepp inom den internationella standardiseringen. Nu kommer standarderna som ger oss vägledning i hur samhället kan anpassas till den ökande andelen äldre medborgare.

Från svensk sida deltar vi genom SIS/TK 572 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se