Standardutveckling · SIS/TK 599

Kvalitetssäkring inom LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att utveckla kvalitet och likvärdighet inom b.la. uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet arbetar kommittén med att ta fram standarder inom LSS-insatserna. Först ut var insatsen Boende med särskild service för vuxna och därefter Daglig verksamhet.

Arbetet med att ta fram en standard för insatsen Daglig verksamhet startade i januari 2023. Välkommen att delta i arbetet! Kontakt projektledningen för mer information, se kolumn till höger för kontaktuppgifter.

Den första standarden inom LSS publicerades i juni 2021 och kvalitetssäkrar insatsen boende med särskild service för vuxna  (länk till informationsblad)

Mer information om standarden finns här.

Syftet med standarden är att tydliggöra kvaliteten för den enskilde, underlätta för beställare och leverantörer och utförare samt att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt där samhällsnyttan tydliggörs.

Se ett utdrag ur standarden.

Standarden kan användas till:

  • ställa krav
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • förtydliga beställningsunderlag
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag och stöd för internt förbättrings- och utvecklingsarbete. 

 Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom företrädare från brukare, utförare av tjänster, beställare, intresseorganisationer samt övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
LSS-seminarium Tillbakablick
Nyheter
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Kvalitet (06) Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webbinarium om den nya LSS-standarden 17 juni 2021

Den 17 juni höll SIS ett informationsseminarium om den nya standarden SS 877001 Kvalitetssäkring inom LSS – Boende med särskild service för vuxna. Om du missade det kan du ta del av webbinariumet här.>>

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se