Standardutveckling · SIS/TK 599

Kvalitetssäkring inom LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att utveckla kvalitet och likvärdighet inom b.la. uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet är det god tid att ta fram en svensk standard för LSS-verksamhet. Projektet är ett led i SIS satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster.

Kommittén konstituerades 26 augusti 2016. Målet med standardiseringen är att tydliggöra kvaliteten för den enskilde, underlätta för beställare och leverantörer och utförare samt att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt där samhällsnyttan tydliggörs.

Standarden/standarderna kan användas till:

  • ställa krav
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • förtydliga beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete. 

 Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom företrädare från brukare, utförare av tjänster, beställare, intresseorganisationer samt övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

LSS-seminarium Tillbakablick
Arbetar nu med 1 standarder
SS 877001, Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna
Deltagare 14 företag och organisationer
Attendo Sverige AB, DANDERYD
Autism- & Aspergerförbundet, STOCKHOLM
FUB, Helsinborg
Funktionsrätt Sverige, SUNDBYBERG
Föreningen Solåkrabyn, JÄRNA
Lansen Omsorg AB, VIMMERBY
Nytida AB, SOLNA
Stiftelsen Stora Sköndal, SKÖNDAL
Svenska Vård, STOCKHOLM
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Synskadades Riksförbund, ENSKEDE
Tyresö kommun, Tyresö
Valdemarsviks kommun, Valdemarsvik
Örebro kommun Upphandlingsenheten, ÖREBRO
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Kvalitet (06) Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standard för insatsen bostad med särskild service enligt LSS på remiss

Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin livssituation. Det är den bärande principen i en ny standard för kvalitetssäkring av en LSS-insats som snart är klar att skickas ut på remiss.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Anna Sjögren
Projektledare
anna.sjogren@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se