Nyhet · 2018-06-01

Sigtuna satsar på Äldrestandarden

Som första kommun i Sverige har Sigtuna börjat arbetet med att implementera nya Äldrestandarden i hela sin organisation. Vi vill ligga i framkant när det gäller äldreomsorgen, säger Lena Bjuhr-Erngren, kvalitetschef i Sigtuna kommun.

Text: Carola Ålstig
Foto: Johanna Kassel

Eftermiddagslugnet har lagt sig över Ymer äldreboende i Sigtuna kommun. Många av de boende är inne i sina rum eller sitter och samtalar med varandra eller med personalen ute i sällskapsrummen. På förmiddagen har det varit sittgympa för de som velat delta och för några dagar sedan ställde man till med chokladprovning och vin. Förutom det finns aktiviteter som chi-gong, konstgrupp och bingo. En boendevärd anordnar aktiviteter och varje våningsplan har en aktivitetsvärd som ser till att påminna de boende om att de kan delta.

– Jag tycker om när de ordnar olika saker. Det är så trevligt, säger Gun Rehnborg som är 82 år och har bott på Ymer i drygt tio år, när hon visar oss runt i sin lägenhet en våning upp på den somatiska avdelningen.

Sigtuna först ut

Äldrestandarden publicerades 2015, och kom i en korrigerad version i januari förra året. Standarden skapar tydlighet om vad det innebär med god kvalitet i äldreomsorgen och syftet till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. Sigtuna kommun är en av landets första kommuner att certifieras mot den nya standarden

– Vi vill ligga i framkant när det gäller äldreomsorgen och vi gillade standardens uppbyggnad med struktur, ordning och reda. Det stämmer väl överens med vår vision – en omsorg i toppklass. Därför valde vi Äldrestandarden, säger Lena Bjuhr-Erngren, kvalitetschef i Sigtuna kommun.

Börjar med ett äldreboende

Kommunen valde att börja med att implementera standarden på ett boende och valet föll på Ymer äldreboende med 72 boende och 80 medarbetare. Implementeringsarbetet påbörjades i mitten av september förra året med planeringsdagar och workshops. Man tittade gemensamt igenom hela standarden för att ta reda på vad som redan gjordes och vad som saknades. En referensgrupp med frivilliga anställda sattes också ihop.

– Vi hade redan mycket på plats men vi hade det inte på papper, säger enhetschef Teddy Tekie.

Det skapades till exempel checklistor och rutiner för städning, en introduktionsmapp till nyanställda och timanställda samt en måltidspolicy för de anställda.

Ökad sammanhållning en av vinsterna

Undersköterskorna Sia Hassan och Katrin Juva har varit med från början och har också ingått i referensgruppen. De ser många fördelar med införa en standard på arbetsplatsen.

– Nu vet alla vad som ska göras och hur. Förut kunde det skilja sig åt beroende på vilka som jobbade den dagen, säger Sia Hassan.

En annan vinning är en ökad sammanhållning mellan de olika avdelningarna.

– Tidigare var det mera uppdelat mellan våningsplanen men nu är vi mera en och samma arbetsplats, säger Katrin Juva.

Ymer har tagit extern hjälp för att granska och kvalitetssäkra implementeringen av Äldrestandarden.

– Jag är så stolt över hur de tagit sig an det här arbetet. Nu får Ymer vara vår arbetsmodell när vi fortsätter implementera standarden i övriga äldreboenden i kommunen, säger Lena Bjuhr-Erngren.

Totalt handlar det om fyra äldreboende och fyra hemtjänstgrupper.

– Men vi tar ett i taget och gör det på rätt sätt istället för att skynda fort, säger Lena Bjuhr-Erngren.


Äldrestandarden

Standarden SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, publicerades 2015 och kom i en reviderad version i januari förra året. Standarden kan användas som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, och även som underlag vid upphandling, utbildning eller tillsyn. Runt 50 organisationer deltog i standardiseringsarbetet. Standarden skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Standarden utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. 

Standarden är nedladdningsbar utan kostnad - lägg den i varukorgen för att ladda ner.

Det finns även en vägledning till standarden SIS/TS 55:2017


Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef, Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna Kommun

"Vi vill ligga i framkant när det gäller äldreomsorgen och vi gillade standardens uppbyggnad med struktur, ordning och reda."

Lena Bjuhr-Erngrens, kvalitetschef i Sigtuna kommun

Lenas tips inför implementering av Äldrestandarden

  • Skapa delaktighet genom att tydligt förklara syftet samt när vi är i mål – och vad är vinsten med att göra detta, vad ska vi uppnå
  • Kunskap – ge utbildning i vad det innebär
  • Motivation och vilja
  • Det måste finnas ett tydligt ledarskap och kontinuerlig uppföljning
  • Samt kommunikation och information genom hela införandefasen – statusuppdateringar
  • Sist men inte minst FIRA –när vi nått i mål

 

SIS/TK 572 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Andelen äldre i samhället ökar och intresset för att hitta gemensamma lösningar för hur samhället kan anpassas är stort. Kommittén för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst arbetar med att ta fram best practice inom äldreomsorgen för stärkt kvalitet på tjänster inom området.