Nyhet · 2020-12-09

Ny samordnande kommitté för omsorgstjänster

Den nya samordnande tekniska kommittén, SIS/TK 617 Tjänster inom social omsorg och omvårdad, har bildats och kommer att fungera som en strategisk hub som genererar nya ämnen för standardisering.

Under kommittén ligger idag tre tekniska subkommittéer som fokuserar på tjänster inom HVB (Hem för vård eller boende), LSS (Boende med särskild service för vuxna), omsorg i särskilt boende för äldre samt hemtjänst. När ett förslag har konkretiserats i den nybildande kommittén överlämnas det till respektive subkommitté som kommer fortsätta arbetet med att ta fram en standard.

Anledningen till den nya samordnande kommittén är att det finns ett stort behov av standardisering inom området och målet är att med standarder kunna sätta gemensamma mått och därigenom få fram gemensamma lösningar. På detta sätt vill SIS stärka sitt erbjudande till intressenter inom välfärdsområdet.

Deltagarna i Tjänster inom sociala omsorg och omvårdad kommer från olika verksamheter, i både privat och offentlig regi, vilket ger en bred kompetens och ett stort nätverk för kunskapsutbyte.

Det första gemensamma arbetet som startats upp är att ta fram en gemensam terminologi för de berörda kommittéerna.

Se även: SIS/TK Tjänster inom social omsorg och omvårdnad


Vill du delta i standardutveckling?

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Mer om vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.