Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10079-2:2009

Medicinsk sugutrustning - Del 2: Manuellt driven sugutrustning (ISO 10079-2:1999)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10079 specifies safety and performance requirements for manually powered medical suctionequipment intended for oro-pharyngeal suction. It covers equipment operated by foot or by hand or both (seeFigure 1). Non-electrical suction equipment which may be integrated with electrical equipment is included in thescope of this part of ISO 10079.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69143

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 10079-2

Ersätts av: SS-EN ISO 10079-2:2014