Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23328-2:2009

Filter för andningssystem - Del 2: Andra egenskaper än filtreringsegenskaper (ISO 23328-2:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23328-2:2009

Filter för andningssystem - Del 2: Andra egenskaper än filtreringsegenskaper (ISO 23328-2:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 23328 specifies requirements for non-filtration aspects of breathing system filters (BSF) intended for anaesthetic and respiratory use, and addresses connection ports, leakage, resistance to flow, packaging, marking and information supplied. The test method is intended for BSF used with a clinical breathing system. It is not applicable to other types of filter, e.g. those designed to protect vacuum sources or gas sample lines, to filter compressed gases, or to protect test equipment for physiological respiratory measurements. NOTE A method for assessing filtration performance of BSF is given in ISO 23328-1.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23328-2:2009

Filter för andningssystem - Del 2: Andra egenskaper än filtreringsegenskaper (ISO 23328-2:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002)

Artikelnummer: STD-69246

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 23328-2:2008