Standardutveckling · SIS/TK 329

Anestesi- och respiratorutrustning

Anestesi- och ventilationsutrustningar tillhör en mycket spridd och viktig utrustningsgrupp inom svensk sjukvård. Utrustningarnas komplexitet sträcker sig från enkla tillbehör till avancerade anestesiapparater och medicinska gassystem. Gemensamt för dessa är att de, vid felaktig funktion eller användande kan vara livsfarliga. Kommittén arbetar fram standarder som maximerar säkerheten inom området.

Kommittén för Anestesi och respiratorutrustning bidrar till att säkerställa att sjukvården tillgodoses med anestesi- och respirationsutrustning, som maximerar säkerhet för patient och användare genom att utrustningen:

  • har relevanta säkerhetsfunktioner och förebygger dålig design.
  • är korrekt och informativt märkt, inklusive instruktioner för användning och tekniska data och prestanda.
  • tillgodoser kompatibilitetskrav samtidigt som risken för felkopplingar minimeras.
  • har tillfredsställande klinisk prestanda och funktion.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 73 standarder
EN ISO 21647, Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
EN ISO 21647, Medical supply units
EN ISO 10524-4, Pressure regulators for use with medical gases - Low-pressure regulators
IEC 60601-1-10:2007/Amd 1, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-10: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Kollateral standard: Krav för utveckling av återkopplade system för fysiologiska signaler - Tillägg 1
EN 14931:2006, Decision 1-2013 Approval of NWIP on revision of EN 14931:2006
ISO 19211, Anaesthetic and respiratory equipment - Fire-activated oxygen shut-off devices for use during oxygen therapy
60601-1-11, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Kollateral standard: Krav för medicintekniska produkter och system för användning inom hemsjukvård
ISO 10079-1:2015/Amd1, Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment - Amendment 1: Changes to requirements for operating at extremes of temperature
IEC 80601-2-30, Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers
ISO 81060-3, Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Clinical investigation of continuous automated measurement type
ISO 7396-2:2007/Amd 1, Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging disposal systems - Amendment 1: prA1 EN ISO 7396-1 “Medical gas pipeline systems - Part 1 : pipeline systems for compressed medical gases and vacuum”
ISO 15002:2008/Amd 2, Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems — Amendment 2
ISO 17256, Anaesthetic and respiratory equipment - Respiratory therapy tubing and connectors
ISO 80601-2-13:2011/Amd 2, Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation - Amendment 2
ISO 21917, Anaesthetic and respiratory equipment - Voice prostheses
ISO 80601-2-85, Medical electrical equipment — Part 2-85: Particular requirements for basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment
IEC 60601-1-11:2015/Amd 1, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Kollateral standard: Krav för medicintekniska produkter och system för användning inom hemsjukvård - Tillägg 1
IEC 60601-1-10:2007/Amd 2, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-10: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Kollateral standard: krav för utveckling av återkopplade system för fysiologiska signaler - Tillägg 2
IEC 60601-1-8:2006/Amd 2, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-8: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för larmsystem - Tillägg 2
ISO/TR 22175, Connectors for respiratory devices
ISO 18777-2, Transportabel liquid oxygen systems for medical use: Part 2-Portable Units
ISO 18777-1, Transportable liquid oxygen systems for medical use: Part 1-Base Units
IEC 80601-2-86, Medical electrical equipment - Part 2-86: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs, including diagnostic equipment, monitoring equipment, ambulatory equipment, electrodes, cables and leadwires
ISO 80601-2-87, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-87: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för högfrekvensventilatorer
ISO/TS 81060-4, Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Requirements for devices intended for use during patient transport
ISO 23368, Anaesthetic and respiratory equipment - Low flow nasal cannulae for oxygen therapy
ISO 23371, Anestesi- och respiratorutrustning - Utrustning för tryckmanschetter
ISO 23372, Respiratory therapy equipment: Air entrainment devices
ISO 80601-2-67, Medical electrical equipment — Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment
ISO 80601-2-69, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-69 : Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för utrustning av oxygenkoncentratorer
EN ISO 7376, Anestesi- och respirationsutrustning - Laryngoskop för trakeal intubation
ISO 7396-3, Medical gas pipeline systems - Part 3: Proportioning units for the production of synthetic medical air
ISO 7396-4, Medical gas pipeline systems - Part 4: Air Compressor Units
ISO 7396-5, Medical gas pipeline systems - Part 4: Air Compressor Units
EN ISO 8836, Sugkatetrar för användning i andningsvägar
ISO 26825, Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion
ISO/IEC 60601-2-23, Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs
ISO 80601-2-13, Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
ISO 16628, Anaesthetic and respiratory equipment — Tracheobronchial tubes
ISO 80601-2-70, Medical electrical equipment — Part 2-70: Particular requirements for the basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment
ISO 5361, Trakealtuber och kopplingsstycken
ISO 24172, Alternative test method for heat and moisture exchangers
EN ISO 23368, Anestesi- och ventilationsutrustning - Näskanyler med lågt flöde för syreterapi
IEC 60601-1-12:2015/Amd 1, Medical Electrical Equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environment - Amendment 1
EN ISO 23372, Utrustning för andningsterapi: Luftunderhållsanordningar
SIS HB 370-4, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar
EN ISO 80601-2-67, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-67: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för oxygen-sparande utrustning
EN ISO 80601-2-69, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-69 : Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för utrustning av oxygenkoncentratorer
ISO 80601-2-88, Medical electrical equipment - Part 2-88: Part 2-??: Particular requirements for basic safety and essential performance of equipment for infant cardiorespiratory monitors
EN ISO 80601-2-13, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-13: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för anestesiarbetsstationer
EN ISO 80601-2-70, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-70: Särskilda krav för grundläggande säkerhet och viktig prestanda för sömnapné andnings terapi utrustning
EN ISO 23371, Anestesi- och respiratorutrustning - Utrustning för tryckmanschetter
EN ISO 16628, Anestesi- och respiratorutrustning - Trakealtuber
EN ISO 4135, Anestesi- och respiratorutrustning - Terminologi och semantik
ISO 4135, Anaesthetic and respiratory equipment — Vocabulary and semantics
ISO 4770, Anaesthetic and respiratory equipment — 23 mm tracheostoma connectors
ISO 4771, Anaesthetic and respiratory equipment -Tracheostoma valves
ISO 10079-2, Medicinsk sugutrustning - Del 2: Manuellt driven sugutrustning
ISO 10079-3, Medicinsk sugutrustning - Del 3: Sugutrustning med vakuum eller komprimerad gas som drivkälla
ISO 10079-1, Medicinsk sugutrustning - Del 1: Elektriskt driven sugutrustning - Säkerhetskrav
ISO 10079-4, Medical suction equipment — Part 4: General requirements
EN ISO 15002:2008/A2, Flödesmätare för anslutning till gasuttag för medicinska gaser - Tillägg 2
EN ISO 10079-4, Medicinsk sugutrustning - Del 4: Generella krav
EN ISO 80601-2-87, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-87: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för högfrekvensventilatorer
ISO 27427, Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and components
EN ISO 80601-2-85, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-85: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion på cerebral vävnadsoximeter
ISO 80601-2-90, Medical electrical equipment — Part 2-90: Part 2-XX: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory high-flow therapy equipment
EN ISO 4770, Anaesthetic and respiratory equipment — 23 mm tracheostoma connectors
EN ISO 4771, Anaesthetic and respiratory equipment -Tracheostoma valves
EN ISO 80601-2-90, Medical electrical equipment — Part 2-90: Part 2-XX: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory high-flow therapy equipment
ISO 80601-2-74, Medical Electrical Equipment — Part 2-85 Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment
ISO 11712, Anestesi- och ventilationsutrustning - Supralaryngeala tuber och kopplingar
ISO 5367, Anaesthetic and respiratory equipment — Breathing sets and connectors
Visa fler Visa färre
Utgivet 77 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 329/AG 01, Medicinska gaser
Deltagare 26 företag och organisationer
,
Amon AB, Urshult
Atlas Copco Compressor AB, Stockholm
Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stockholm
Breas Medical AB, MÖLNLYCKE
C-A Björk VVS-Byrå AB, Farsta
Calamo AB, Molkom
Danderyds Sjukhus AB, STOCKHOLM
Fagerhults Belysning AB, Habo
GCE Norden AB, Malmö
GDA Sverige AB, Göteborg
Göran Klingblom VVS-Konsult AB, Åkersberga
Lassila & Tikanoja FM AB, Stockholm
Linde Gas AB, Lidingö
Linköpings universitet Medicin och Hälsa, Linköping
Locum AB, STOCKHOLM
Maquet Critical Care AB, Solna
Masimo Sweden AB, Danderyd
Medicvent AB, Umeå
Oras AS, Oslo
QMT-tech AB, KALMAR
Regionfastigheter Region Skåne, Malmö
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Södersjukhuset AB Sjukhusledningen, STOCKHOLM
WSP Sverige AB, Malmö
Västra Götalands Regionen Regionservice, MÖLNDAL
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 26 internationella kommittéer
ISO/TC 121, Anaesthetic and respiratory equipment
ISO/TC 121/SC 1, Breathing attachments and anaesthetic machines
ISO/TC 121/SC 1/JWG 1, Joint ISO/TC 121/SC 1-IEC/SC 62D WG : Anaesthesia workstations
ISO/TC 121/SC 1/JWG 6, Joint ISO/TC 121/SC 1- IEC/SC 62D WG : Respiratory gas monitors
ISO/TC 121/SC 1/WG 9, Anaesthetic systems
ISO/TC 121/SC 2, Airways and related equipment
ISO/TC 121/SC 2/TF 4, 22mm Tracheostomy connectors
ISO/TC 121/SC 2/WG 1, Laryngoscopic fittings
ISO/TC 121/SC 3, Respiratory devices and related equipment used for patient care
ISO/TC 121/SC 3/JWG 10, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Oximeters
ISO/TC 121/SC 3/JWG 11, Joint ISO/TC 121/SC 1 and SC 3-IEC/SC 62A WG: Emergency medical services equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 12, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Home respiratory equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 5, Joint ISO/TC 121/SC 1 and SC 3-IEC/SC 62A WG : Physiologic closed-loop controllers
ISO/TC 121/SC 3/JWG 7, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Non-invasive blood pressure monitoring equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 8, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Clinical Thermometers
ISO/TC 121/SC 4, Vocabulary and semantics
ISO/TC 121/SC 6, Medical gas supply systems
ISO/TC 121/SC 6/WG 3, Flow Metering Devices
ISO/TC 121/SC 6/WG 4, Medical gas pipeline systems
ISO/TC 121/SC 6/WG 5, Transportable liquid oxygen systems for medical use
ISO/TC 121/SC 6/WG 6, Medical Supply Units
ISO/TC 121/SC 6/WG 7, Plume evacuation systems
ISO/TC 121/SC 8, Suction devices
ISO/TC 121/WG 1, Connectors for respiratory therapy devices and accessories
ISO/TC 121/WG 3, Cybersecurity for anaesthetic and respiratory equipment
CEN/TC 215, Respiratory and anaesthetic equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Medicinsk utrustning (11.040) Hälso- och sjukvård (11)