Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2018

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2018)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 80601-2-55:2018/A1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2018

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 350 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 350 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 760 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 80601-2-55:2018 specifies particular requirements for the basic safety and essential performance of a respiratory gas monitor (rgm), hereafter referred to as me equipment, intended for continuous operation for use with a patient.
ISO 80601-2-55:2018 specifies requirements for
- anaesthetic gas monitoring,
- carbon dioxide monitoring, and
- oxygen monitoring.
NOTE 1 An rgm can be either stand-alone me equipment or integrated into other equipment, e.g. an anaesthetic workstation or a ventilator.
ISO 80601-2-55:2018 is not applicable to an rgm intended for use with flammable anaesthetic agents.
If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to me equipment only or to me systems only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to me equipment and to me systems, as relevant.
Hazards inherent in the intended physiological function of me equipment or me systems within the scope of this document are not covered by specific requirements in this document except in IEC 60601-1:2005+Amd 1:2012, 7.2.13 and 8.4.1.
NOTE 2 Additional information can be found in IEC 60601-1:2005+Amd 1:2012, 4.2.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2018

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 350 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 350 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 760 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO 80601-2-55:2018)

Artikelnummer: STD-80001666

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-06

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN ISO 80601-2-55:2012