Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2012

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2011)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-55:2018

Omfattning
ISO 80601-2-55:2011 specifies particular requirements for the basic safety and essential performance of a respiratory gas monitor (RGM) intended for continuous operation for use with a patient.ISO 80601-2-55:2011 specifies requirements for:- anaesthetic gas monitoring,

- carbon dioxide monitoring, and

- oxygen monitoring.


ISO 80601-2-55:2011 is not applicable to an RGM intended for use with flammable anaesthetic agents.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84750

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-10

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 21647:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-55:2018