Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2012

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-55:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2012

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 80601-2-55:2011 specifies particular requirements for the basic safety and essential performance of a respiratory gas monitor (RGM) intended for continuous operation for use with a patient.

ISO 80601-2-55:2011 specifies requirements for:

- anaesthetic gas monitoring,
- carbon dioxide monitoring, and
- oxygen monitoring.
ISO 80601-2-55:2011 is not applicable to an RGM intended for use with flammable anaesthetic agents.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-55:2012

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-55: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för gasmonitorer för andningsövervakning (ISO 80601-2-55:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84750

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-10

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 21647:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 80601-2-55:2018