Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1-12

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-12: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard med fordringar på utrustning och system i prehospital akutsjukvård

Status: Gällande

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning Utrustning för transfusion, infusion och injektion Sprutor, kanyler och katetrar Kirurgiska instrument och material Kirurgiska implantat, proteser och ortoser Röntgen- och annan diagnostikutrustning Utrustning för diagnostik Terapiutrustning Utrustning för ögonoptik Övrig medicinsk utrustning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment

Artikelnummer: STD-3336800

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-18

Antal sidor: 55