Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23368:2022

Anestesi- och ventilationsutrustning - Näskanyler med lågt flöde för syreterapi (ISO 23368:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23368:2022

Anestesi- och ventilationsutrustning - Näskanyler med lågt flöde för syreterapi (ISO 23368:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for low-flow nasal cannulae, used in both home care and hospital environments for the administration of oxygen therapy.
This document does not include requirements to prevent the proliferation of fire within the tubing but does specify a user-detachable connection that can be used to fit a fire-activated oxygen shut-off device.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23368:2022

Anestesi- och ventilationsutrustning - Näskanyler med lågt flöde för syreterapi (ISO 23368:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Anaesthetic and respiratory equipment - Low-flow nasal cannulae for oxygen therapy (ISO 23368:2022)

Artikelnummer: STD-80037729

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-09-08

Antal sidor: 20