Standard Svensk standard · SS-ISO 26825:2016

Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion (ISO 26825:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26825:2016

Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion (ISO 26825:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard innehåller krav rörande etiketter som användaren applicerar på injektionssprutor för att kunna identifiera innehållet precis innan det administreras vid anestesi. Kraven omfattar etikettens färg, storlek och allmänna egenskaper och läkemedelsnamnets typografiska utformning.Denna internationella standard innehåller inga krav rörande etiketter som läkemedelstillverkaren har applicerat på injektionssprutor eller patroner.ANM. Nationella eller regionala bestämmelser kan innehålla krav på ytterligare märkning, eventuellt med streckkoder. Standarden innehåller inga krav rörande sådan ytterligare märkning.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26825:2016

Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion (ISO 26825:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Anaesthetic and respiratory equipment - User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia - Colours, design and performance (ISO 26825:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-8024050

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-08

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-ISO 26825:2016