Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9360-1:2009

Anestesi- och respirationsutrustning - Värmeväxlare avsedda för befuktning av inandningsgaser hos människa - Del 1: Värmeväxlare avsedda för tidalvolymer på minst 250 ml (ISO 9360-1:2000)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9360-1:2009

Anestesi- och respirationsutrustning - Värmeväxlare avsedda för befuktning av inandningsgaser hos människa - Del 1: Värmeväxlare avsedda för tidalvolymer på minst 250 ml (ISO 9360-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 9360 specifies certain requirements for heat and moisture exchangers (HMEs), including those incorporating breathing system filters, intended for the humidification of respired gases for use primarily with patients with a tidal volume equal to or greater than 250 ml, and incorporating at least one machine port, and describes test methods for their evaluation.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040) Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9360-1:2009

Anestesi- och respirationsutrustning - Värmeväxlare avsedda för befuktning av inandningsgaser hos människa - Del 1: Värmeväxlare avsedda för tidalvolymer på minst 250 ml (ISO 9360-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-1:2000)

Artikelnummer: STD-69606

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-04

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 9360-1